11 клас

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Електронну версію підручника Історія України 11 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.) можна завантажити за посиланням: http://soloservsmcr3.bitte19.in.ua/anonymous1/11_klas/11_klas._istoriya_ukraini_(kuljchicjkiy,_lebedeva)_-_2011.pdf


Електронну версію підручника Історія України 11 клас (Пометун О.І., Гупан Н.М.) можна завантажити за посиланням: http://soloservsmcr3.bitte19.in.ua/anonymous1/11_klas/11_klas._istoriya_ukraini_(pometun,_gupan)_-_2012.pdf********************************
РОЗДІЛ 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х — середина 1980-х рр.)

Презентація до теми "Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва. П.Шелест. В.Щербицький"
https://drive.google.com/file/d/1UB6wdsATMnfCq4OlPVIFp5fIiVFoCsiX/view?usp=sharing

Презентація до теми "Спроби реформування командної економіки в другій половині 1960-х рр."
https://drive.google.com/file/d/1dt9cn6W9suNJwgdOHZJt5Y8ZkwvJzMtx/view?usp=sharing

Презентація до теми "Повсякденне життя. Моральний стан радянського суспільства"
https://drive.google.com/file/d/1C7_HZFy2qlGz8cgkofM1VLXR-7laCztt/view?usp=sharing

Презентація до теми "Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби"

https://drive.google.com/file/d/1nAV--TsFF5RkprYAUyvo8MvdWzhU-bMd/view?usp=sharing

Презентація до теми "Культурне життя УРСР у роки застою"
https://drive.google.com/file/d/1Ul14z2Vpz9hZSjpm8r-bP-mdwQbx3t0_/view?usp=sharing

Короткі конспекти до розділу "Україна в добу застою"
https://drive.google.com/file/d/1UvvF3-STziJDqHSesHKRbfmsZ5txE5on/view?usp=sharing

ГОТУВАТИСЯ ДО ТЕМАТИЧНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)

12 лютого 2018 р. Презентація до теми "Політика «прискорення» та її наслідки в Україні"
https://drive.google.com/file/d/1v1W2UOQzKQbc_-eboJlaBYmBK0sQ3eg4/view?usp=sharing

19 лютого 2018 р. Презентація з теми "Гласність і лібералізація. Зрушення у політичному житті"
https://drive.google.com/file/d/1AKZhoTLt8Y9efGb-OePNHE2dxLbvSUiI/view?usp=sharing

********************
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Електронну версію підручника «Всесвітня історія. 11 клас» (І.Я.Щупак) можна завантажити за посиланням: http://soloservsmcr3.bitte19.in.ua/anonymous1/11_klas/11_klas._vsesvitnya_istoriya_(schupak)_-_2011.pdf
РОЗДІЛ ІІІ. СРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. ТА ЙОГО РОЗПАД. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Презентація з теми "СРСР в 1945-1964 рр."
https://drive.google.com/file/d/1hdlpvm3igxKVYLzRYx5oE95u33-HS1_N/view?usp=sharing

Презентація з теми "Розпад СРСР"
https://drive.google.com/file/d/1Vxh8Oaq8cNkGpmytqgD8NjPyB3pAJWm4/view?usp=sharing

Презентація з теми "Росія і нові незалежні держави"
https://drive.google.com/file/d/1BlNW5SAxl7X02DNpietV6gpz9-ZOVBX6/view?usp=sharing

Презентація з теми "Встановлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії"
https://drive.google.com/file/d/1o6cR4wrNyiOOKDuI7X1yNYE6ux9ts4RC/view?usp=sharing

Презентація з теми "Кризові явища 60-70х рр. ХХ ст."
https://docs.google.com/presentation/d/1cHA9T7f_t-JkROZ1CrTZ4OHCVs5CfgP_/edit?usp=sharing

КАРАНТИН
15 лютого 2018 р. Презентація з теми "Демократичні революції, особливості їх здійснення"
https://drive.google.com/file/d/1pQHdFdD_mIdW_FhOf3Zpn_yqNHByzNsN/view?usp=sharing

Короткі конспекти про СРСР після ІІ світової війни 
(матеріал для підготовки до контрольної роботи)
https://drive.google.com/file/d/1zpbBTbAG0V2Ppgx4nNYYwPIGTjBQB-N8/view?usp=sharing

Короткі конспекти про всі країни соціалістичногог табору 
(матеріал для підготовки до контрольної роботи)
https://drive.google.com/file/d/0B1Y75zwYQ_UCRm1Ddy1lTXoyWmc/view?usp=sharing

Після карантину - ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА за розділом ІІІ

*************

Немає коментарів:

Дописати коментар